സഞ്ചാരികളുടെ സ്വര്‍ഗ്ഗമായ മൈസൂരിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

664

സഞ്ചാരികളുടെ സ്വപ്നഭൂമിയായ മൈസൂരിന്‍റെ സ്വര്‍ഗ്ഗസമാനമായ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം:

BRINDAVAN GARDEN
വൃന്ദാവന്‍ ആരാമം
CHAMUNDESHWARI TEMPLE
ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം
SHIVASAMUDRAM WATERFALLS
ശിവസമുദ്രം വെള്ളച്ചാട്ടം
KUKRALLI LAKE
കുക്ക്രല്ലി തടാകം
MYSORE PALACE
മൈസൂര്‍ കൊട്ടാരം
KARANJI LAKE
കരഞ്ജി തടാകം
SOMNATHPUR TEMPLE
സോമനാഥപുരം ക്ഷേത്രം