ദുബായിൽ റെസിഡൻസി നിയമലംഘന കേസുകൾ വിചാരണയില്ലാതെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ

ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കോടതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം പിഴ ചുമത്തുന്ന രീതി ദുബായിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ദുബായിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഈ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപമാനിക്കുന്നത്, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ, ചെക്ക് കേസുകൾ തുടങ്ങിയ ഇനി ഈ രീതിയിലൂടെ ആയിരിക്കും പരിഹരിക്കുന്നത്.

ദുബായ് ഭരണാധികാരിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ആണ് പുതിയ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചത്.പുതിയ രീതിയിൽ കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതായും ഇതിലൂടെ കേസുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന സമയത്തിലും മറ്റും കുറവ് ഉണ്ടായതായും അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.