Latest NewsKeralaNews

പഴശ്ശിരാജ: കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീരനായകൻ

കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീരനായകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജ. പഴശ്ശി ആസ്ഥാനമായ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ഭരണകുടുംബത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ശാഖയിൽ പെട്ടയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പഴശ്ശിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നതിനാൽ പഴശ്ശിരാജ എന്നറിയപ്പെട്ടു. സാധാരണയായി മലബാറിൽ, ഒരു ഭരണാധികാരി അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രദേശം ഭരിക്കുന്നതായിരുന്നു പാരമ്പര്യം. എന്നാൽ കോട്ടയം രാജകുടുംബത്തിൽ അവരുടെ പ്രധാന വാസസ്ഥലങ്ങളും പരിസരവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനമനുസരിച്ച് പ്രദേശത്തെ മൂന്ന് കോവിലകങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകളായി വിഭജിച്ചു.

കിഴക്കേ കോവിലകം (കിഴക്കേ കൊട്ടാരം), പടിഞ്ഞാറെ കോവിലകം (പടിഞ്ഞാറൻ കൊട്ടാരം), തെക്കേ കോവിലകം (തെക്കേ കൊട്ടാരം). കോട്ടയത്ത് ഒരു വലിയ വാട്ടർ ടാങ്ക്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരളികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കോട്ടയത്തെ ഭരണാധികാരികൾ വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.

തെല്ലിച്ചേരി താലൂക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുറുമ്പ്രനാട് പ്രദേശവും ഇന്നത്തെ വയനാട് ജില്ല മുഴുവനും ആധുനിക തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഗുഡ്ഡല്ലൂർ പ്രദേശവും ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കോട്ടയം കുടുംബം രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചു. . ഒന്ന്, വാൽമീകി രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിന്റെ രചയിതാവും ആട്ടക്കഥകളുടെ രചയിതാവുമായ കേരളവർമ തമ്പുരാൻ. രണ്ട്, കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീരനായകന്മാരിൽ ഒരാളായ കേരള വർമ്മ പഴശ്ശിരാജ

വീണ എന്ന പാവം പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നു: മഹാപാപമെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ

മലബാറിൽ ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത അധികാരത്തിന്റെ അഭാവം ഈ മേഖലയിലെ നിരവധി ചെറുകിട പ്രമാണിമാരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി. അങ്ങനെ, മലബാറിന്റെ നിയന്ത്രണവും ഭരണവും മറ്റുള്ളവയുമായി പലപ്പോഴും യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന നിരവധി ചെറുപ്രഭുക്കന്മാരിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു. കാനനൂരിലെ മാപ്പിള മുസ്ലീം പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ഹൈദരാലിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുകയും മലബാർ ആക്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൈദരാലി 1766-ൽ മലബാർ ആക്രമിക്കുകയും മലബാർ മേധാവികളെ കീഴടക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരള വർമ്മ എന്ന പഴശ്ശിരാജ രംഗത്ത് വന്നത്.

സുൽത്താന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മലബാറിലെ മറ്റ് രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ കോട്ടയം കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തപ്പോൾ, കുടുംബത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജകുമാരനായ പഴശ്ശിരാജ മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് പിന്നിൽ നിന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മുതിർന്ന രാജാവ് കേരള വർമ്മയെ വിളിച്ച് രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിൽ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ വാനമ്പാടിയും നഞ്ചിയമ്മയും, ഭാഷയുടെ വരമ്പുകള്‍ ഭേദിച്ച മാന്ത്രിക സംഗീതം

മൈസൂർ ഭരണാധികാരിയുടെ മലബാറിലെ ആധിപത്യം തദ്ദേശീയരായ ഹിന്ദുജനതയ്ക്ക് ആതിഥ്യമരുളില്ല. മലബാർ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് വലിയ തുകയാണ് അവർ വരുമാനമായി ഈടാക്കുന്നത്. മലബാറിലെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും പുരാതന ഹൈന്ദവ സ്മാരകങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മൈസൂർ അധികാരികളുടെ മതംമാറ്റ പ്രക്രിയയും പീഡനവും ടിപ്പുവിന്റെ സേനയ്‌ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഹകരിക്കാൻ കടത്തനാട്ടിലെയും കോട്ടയത്തെയും രാജാക്കന്മാരെ നിർബന്ധിതരാക്കി.

മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധസമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും കേരള വർമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു മൗന ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു (1790) ടിപ്പുവിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കോട്ടയത്തിന്റെ സേവനത്തിന് അംഗീകാരമായി യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കോട്ടയത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന്. എന്നാൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം (1792) മൈസൂർ സുൽത്താൻ മലബാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. വിജയത്തിന്റെ നിമിഷത്തിൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴശ്ശിരാജയെ അവഗണിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ കോട്ടയത്തിന്റെ ഭരണത്തിനായി സ്വന്തം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇത് രാജാവും ഇംഗ്ലീഷും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏറെക്കുറെ അനിവാര്യമാക്കി.

shortlink

Related Articles

Post Your Comments

Related Articles


Back to top button