KeralaLatest NewsArticleNewsWriters' Corner

തൊഴിലാളി വർഗ വിപ്ലവത്തിനായി പരിശ്രമിച്ച കാൾ മാർക്സ്

എട്ട് സഹോദരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമനായിരുന്നു മാര്‍ക്‌സ്.

മനുഷ്യരാശി ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് എറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യ മോചന പോരാട്ടത്തിന്റെ വക്താവ് കാൾ മാർക്സിന്റെ 204-ആം ജന്മദിനം. മാര്‍ക്സായിരുന്നു ശരിയെന്നും ആ ആശയങ്ങള്‍ ഒരു അനിവാര്യതയാണെന്നും ഇന്നും ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന കാലം. ജർമ്മനിയിലെ റൈൻ പ്രവിശ്യയിലെ ട്രയറിലാണ് 1818 മെയ് 5 ന് മാർക്‌സ് ജനിച്ചത്. തത്ത്വചിന്തകനും ചരിത്രകാരനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനും വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

യാഥാസ്ഥിതിക ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് മാർക്‌സ് ജനിച്ചത്. എട്ട് സഹോദരങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമനായിരുന്നു മാര്‍ക്‌സ്. അച്ഛന്‍ അഭിഭാഷകപ്രമുഖനായിരുന്ന ഹെന്റിച് മാര്‍ക്സ്. അമ്മ ഹെന്റീത്ത. പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം ജന്മനഗരമായ ട്രയറില്‍.

read also: ഇന്നലെ തേരട്ടയെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പൊറോട്ടയിൽ കിട്ടിയത് പാമ്പിന്റെ തൊലി: ഹോട്ടൽ അടച്ചു പൂട്ടി

ബോണ്‍, ബെര്‍ലിന്‍ സര്‍വകലാശാലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം 1841 ഏപ്രില്‍ 15ന് ജേന സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്ന് തത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ ഡോക്ടറേറ്റും നേടി. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒന്നിച്ചു കളിച്ചുവളര്‍ന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരി ജെന്നി വോണ്‍ വെസ്റ്റഫാലനെയാണ് മാര്‍ക്സ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. നിയമവും തത്വശാസ്ത്രവും പഠിച്ചാണ് മാർക്‌സ് വളർന്നത്. പിന്നീട്, നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ആശയങ്ങളോട് അദ്ദേഹം വിരുദ്ധമായി തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയെ വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റിമറിച്ചു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ സമത്വ സമൂഹം കൊണ്ടുവരുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ വിപ്ലവത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കാൾ മാർക്‌സ്, ഫ്രെഡറിക് ഏംഗൽസിനൊപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിപ്ലവ ചിന്തകനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായ ദാസ് കാപ്പിറ്റലിനായി സമർപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഗഹനമായ ഗവേഷണ കൃതിയും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കമ്മ്യൂണിസത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട സമൂഹത്തിനുള്ള ഉത്തരമെന്നാണ് മാർക്‌സ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ’ ആയിരങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു, ‘ദാസ് കാപ്പിറ്റൽ’ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ന്, മാർക്‌സ് മാർക്‌സിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയുടെ പര്യായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു – അത് വർഗ സംഘട്ടനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങൾ വികസിക്കുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉൽപാദനോപാധികൾ സ്വന്തമായുള്ള സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവാർഷികത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചില ഉദ്ധരണികൾ നോക്കാം:

1. മതം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജീവിയുടെ നെടുവീർപ്പാണ്, ഹൃദയമില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ്, ആത്മാവില്ലാത്ത അവസ്ഥകളുടെ ആത്മാവാണ്. അത് ജനങ്ങളുടെ കറുപ്പാണ്.

2. ലോകത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ ഒന്നിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല.

3. തൊഴിലാളികളുടെ കലാപം അടിച്ചമർത്താൻ മുതലാളിമാർ പ്രയോഗിച്ച ആയുധമായിരുന്നു യന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാം.

4 . മനുഷ്യ മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സംഭവങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് മതം

5. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു, ആദ്യം ദുരന്തമായും രണ്ടാമത്തേത് പ്രഹസനമായും.

shortlink

Post Your Comments


Back to top button