Health & Fitness

മാർജാര‍ാസനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

നട്ടെല്ലിനു പുറകോട്ടു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വളവും അയവും കിട്ടുന്നതുമൂലം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നല്ല ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഊർജസ്വലതയും കൈവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാർജാര‍ാസനം.

Tags

Post Your Comments


Back to top button
Close
Close